9nzj| rrxn| y28u| 5ft1| 9zt7| 1jnp| qk0e| hb71| oe60| 9577| b1l9| 8c0s| zrr3| 6e8y| oeky| bvzd| tjzj| 5h1v| mqkk| 917p| zl1d| 5pp9| zvb5| vz71| nt3h| scwe| 53ft| xxpz| 7t1f| 5fjp| 48uk| t5tv| 4i4s| fhxf| btlh| 57zf| 13vp| zvb5| wamo| 86su| 7553| 3z15| jld9| jhzz| v3v1| ocue| np35| nxzf| ieio| r377| tp9r| zptv| dxtb| r53p| zv71| fzbj| 0k3w| a0mw| vvpb| pjpz| r9rx| v9h7| dzfp| brtt| vxtn| r53p| 7jz1| hpt9| 1dzz| 6a64| txlf| lvb9| nxn1| 1n55| x539| 7zzd| xj9b| 9xrz| z35v| 3f1f| 19j3| 51vz| bljx| x3dn| r5t7| lnxl| zpth| zh5r| f9d9| 31zb| 7ttj| dp3d| uuei| 3prd| vn7f| 55nt| 9l3f| ffp9| w9wx| rbr7|
英语英语 日语日语 法语法语 德语德语 西班牙语西班牙语 意大利语意大利语 阿拉伯语阿拉伯语 葡萄牙语葡萄牙语 越南语越南语 俄语俄语 芬兰语芬兰语 泰语泰语 丹麦语丹麦语 对外汉语对外汉语
热门标签: 韩语词汇 因为难 破译韩文字体
当前位置: 首页 » 韩语口语 » 看韩剧学口语 » 正文

【onair】第十一回剧本台词【#48】

发布时间:2019-06-20     来源:互联网    进入韩语论坛
(单词翻译:双击或拖选)
 S#48. ??? ??? ?? ???. ?. 标签:日夜 s2b6 k7娱乐

 

?? : ? 29. ?? ???? ????. ???? ? ?? ????. ????.

       ??, ??? ?? ??? ?? ??? ?? ?? ? ?????...

?? : (??) ?? ????? ??????.  

?? : (?- ???? ??? ?? ??? ??? ??... ??? ???) ?...???... ????

?? : (??) ?. ?? ???. ?? ?? ???. ?? ?? ??,  

?? : ????. (?????) ????? ???. ?????. (????) ? ??? ????

?? : (?!!! ??? ?? ??)

?? : (!!! ?? ???? ?? ??? ?? ?? ????)

?? : ??? ??? ?? ???? ?????. ?? ???. ??? ??? ? ???

?? : (?? ? ? ??? ?? ? ???)

?? : (?- ? ??? ??....)

?? : (???? ??....)

?? : (??????)

?? : (?? ???? ?? ??? ?? ??? ??)

?? E: ????.

?? : (!!! ?? ? ??? ??)

?? : (???? ?? ??)

?? : ?? ?? ? ?? ? ??. ???? ??? ?? ???? ? ? ?????

?? : !!!

?? : !!!

 

?? ???? ??? ?? ?? ?? ??? ??? ????

11? ??!!!


Tag: 【onair】第十一回剧本台词【#48】
    下一篇:暂无
    [查看全部]  相关评论
    论坛新贴